Příležitostní soutěže a aktivity

Soutěž "Znáš své město...?

Soutěž, která prověří jak znáte své město - tedy Napajedla - bude probíhat od 13.11. do 18.11. 2009. Tabulku pro správné odpovědi s přístupovým názvem stránky dostanou soutěžící, kteří si v pátek od 7.45 do 9.50 hodin příjdou pro informace do kabinetu zeměpisu (p. uč. Polák) - pozor kdo nepřijde nesoutěží!!! Soutěž bude končit ve středu 18.11. 2009, přičemž je nutné, aby jste vyplněný a podepsaný formulář odevzdali p. uč. Polákovi do začátku první vyučovací hodiny. Na pozdější odevzdání nebude brán zřetel!!!

Celkem se do soutěže Znáš své město…? přihlásilo 56 žáků. Testy nakonec odevzdalo 26 žáků. Všem kteří se testů zúčastnili gratuluji, že vydrželi a nevzdali to!!!

Proběhelé soutěže

Tvorba videa ku příležitosti 110 výročí povýšení Napajedel na město.