wz

GPR 3. kolo (IV. ročník – školní rok 2010/2011) – zadání  

 

1. Na kterých ostrovech leží vrchol přesahující 1000 m.n.m.?

a) Bahrajn

b) Kuba

c) Malta

d) Bermudy

 

2. Kdo byl zvolen prvním prezidentem samostatné Slovenské republiky?

a) Michal Kováč

b) Ivan Gašparovič

c) Alexander Dubček

d) Vladimír Mečiar

 

3. Na které z následujících fotografií vidíme nejvyšší vrchol Evropy?

 

 

 

4. Která z nabízených zemí má nejvyšší podíl příjmů z cestovního ruchu na HDP?

a) Brazílie

b) Saúdská Arábie

c) Kuba

d) Indie

 

5. V osmisměrce je schováno 17 názvů afrických států. Hledané státy jsou zvýrazněny na přiložené mapce – vašim úkolem je najít všechny státy v osmisměrce tak,

aby vám ze zbylých písmen vyšla tajenka. Tajenkou je název dalšího afrického státu. Vyluštěte, o který stát jde, a doplňte další požadované informace.

 

 

Do tabulky odpovědí zapište:

a) tajenku

b) hlavní město tohoto státu

c) název pouště, která se nachází na území tohoto státu

d) název státu, se kterým má nejkratší hranici

 

6. Jaký je průměrný průtok Sázavy v Ledči nad Sázavou?

a) 0,9 metrů krychlových za sekundu

b) 9 metrů krychlových za sekundu

c) 19 metrů krychlových za sekundu

d) 29 metrů krychlových za sekundu

 

7. V jakém regionu za posledních 20 let nejvíce vzrostla produkce sóji?

a) Severní Amerika

b) Jihovýchodní Asie

c) Afrika

d) Jižní Amerika

 

8. Které z následujících profesí jsou podřízeny Ministerstvu vnitra?

a) policejní detektiv

b) školní inspektor

c) hasič

d) soudce

 

9. Která města měla k 1.1. 2010 podle ČSÚ více než 50 000 obyvatel?

a) Jihlava

b) Prostějov

c) Mladá Boleslav

d) Děčín

 

10. Které z následujících osobností získaly Nobelovu cenu míru?

a) Winston Churchill

b) Nelson Mandela

c) Jásir Arafat

d) Princezna Diana