wz

GPR 1. kolo (IV. ročník – školní rok 2010/2011) - zadání

 

1. Jaké průměrné výšky nad zemským povrchem dosahuje troposféra?

a) 12 km

b) 61 km

c) 120 km

d) 340 km

 

2) Poznej pomocí obrázku, které z následujících tvrzení je pravdivé?

 

a) Z bodu B je vidět vyznačená jednopatrová horská bouda.

b) Bod B se nachází ve vyšší nadmořské výšce než vyznačená horská bouda.

c) Z jednopatrové horské boudy je vidět na bod A.

d) Nejkratší cesta z bodu A do bodu B vede nejprve z kopce, pak do kopce a následně opět z kopce.

 

3) Které z následujících států nejsou členy NATO?

a) Kanada

b) Irsko

c) Rumunsko

d) Rakousko

 

4) Latinské slovo „orbis“ označuje:

a) město

b) svět

c) civilizace

d) člověk

 

5) Ve kterém italském městě najdeme slavný Ponte Vecchio, který je často označován jako „Most zlatníků“?

 

a) Neapol

b) Florencie

c) Benátky

d) Řím

 

6) Označte termín, který má nejmenší logickou vazbu k zadané otázce, která zní:

Města v bývalém Západním Německu.

a) Bonn

b) Hamburk

c) Lipsko

d) Norimberk

 

7) Označte termín, který má nejmenší logickou vazbu k zadané otázce, která zní:

Živočichové v Africe.

a) impala

b) buvol

c) nosorožec

d) emu

 

8) Na obrázku jsou vyznačeny církevní stavby z různých koutů světa. Přiřaď obrázek (v levém horním rohu je označen velkým písmenem) k názvu stavby.

a) mešita

b) katedrála

c) pagoda

d) stůpa

 

 

9) Doplň města a rok ve kterých se konaly nebo budou konat následující olympijské hry.

a) II. letní olympijské hry                                                             

b) XIV. letní olympijské hry                                                                     

c) XXX. letní olympijské hry                                                                    

d) XXII. zimní olympijské hry                                                      

 

10) Sídelní struktura Velkomoravské říše zahrnovala opevněné slovanské osady – hradiště. Vašim úkolem je správně doplnit názvy měst u kterých leží nejvýznamnější písemně doložené a archeologicky probádané osady:

a) Valy                                                     

b) Sady                                                    

c) Pohansko                                                        

d) Staré Zámky                                        

 

11) Pomocí obrázku doplň názvy města a klubu ve kterých se hraje NHL (National Hockey League):

 

 

12) Která z rozhleden, neleží ve Zlínském kraji: