wz

1. kolo GPR (IV. ročník – 2010/2011) - řešení

 

1. Jaké průměrné výšky nad zemským povrchem dosahuje troposféra?

a) 12 km

b) 61 km

c) 120 km

d) 340 km

 

2) Poznej pomocí obrázku, které z následujících tvrzení je pravdivé?

 

a) Z bodu B je vidět vyznačená jednopatrová horská bouda.

b) Bod B se nachází ve vyšší nadmořské výšce než vyznačená horská bouda.

c) Z jednopatrové horské boudy je vidět na bod A.

d) Nejkratší cesta z bodu A do bodu B vede nejprve z kopce, pak do kopce a následně opět z kopce.

 

3) Které z následujících států nejsou členy NATO?

a) Kanada

b) Irsko

c) Rumunsko

d) Rakousko

 

4) Latinské slovo „orbis“ označuje:

a) město

b) svět

c) civilizace

d) člověk

 

5) Ve kterém italském městě najdeme slavný Ponte Vecchio, který je často označován jako „Most zlatníků“?

a) Neapol

b) Florencie

c) Benátky

d) Řím

 

6) Označte termín, který má nejmenší logickou vazbu k zadané otázce, která zní:

Města v bývalém Západním Německu.

a) Bonn

b) Hamburk

c) Lipsko

d) Norimberk

 

7) Označte termín, který má nejmenší logickou vazbu k zadané otázce, která zní:

Živočichové v Africe.

a) impala

b) buvol

c) nosorožec

d) emu

 

8) Na obrázku jsou vyznačeny církevní stavby z různých koutů světa. Přiřaď obrázek (v levém horním rohu je označen velkým písmenem) k názvu stavby.

a) mešita

b) katedrála

c) pagoda

d) stůpa

 

 

9) Doplň města a rok ve kterých se konaly nebo budou konat následující olympijské hry.

a) II. letní olympijské hry                                                                       Paříž 1900

b) XIV. letní olympijské hry                                                                   Londýn 1948

c) XXX. letní olympijské hry                                                                  Londýn 2012

d) XXII. zimní olympijské hry                                                                Soči 2014

 

10) Sídelní struktura Velkomoravské říše zahrnovala opevněné slovanské osady – hradiště. Vašim úkolem je správně doplnit názvy měst u kterých leží nejvýznamnější písemně doložené a archeologicky probádané osady:

a) Valy                                                               Mikulčic

b) Sady                                                              Uh. Hradiště

c) Pohansko                                                      Břeclavi

d) Staré Zámky                                                  Brno (Líšeň)

 

11) Pomocí obrázku doplň názvy města a klubu ve kterých se hraje NHL (National Hockey League):

 

 a) Pittsburgh Penguins

 b) Bufalo Sabres

 c) Ottawa Senators

 d) Vancouver Canucks

 

12) Která z rozhleden, neleží ve Zlínském kraji:

 

 

Správná odpověď je A – Bílá hora u Kopřivnice