Teorie sportu

Kondiční příprava

Co je třeba rozvíjet? Jaké jsou zásady rozvoje kondiční přípravy? Kdy rozvíjet jednotlivé schopnosti? Jaké metody a formy používat? To jsou zásadní otázky ke kondiční přípravě...

Získávání energie pro pohybovou činnost:

Každý pohyb, je prováděn svaly. Energii, která je potřebná pro tuto činnost vzniká štěpením kyseliny adenosintrifosforečné (ATP). Množství ATP v těle je vcelku nízká a stačí na 2-5 sekund práce ve vysoké intenzitě. Další potřebnou energii získáme až v průběhu procesem, který názýváme resyntéza (obnova) ATP. Pro obnovu ATP využívá tělo tři základní látky - kreatinfosfát (CP), glukóza (cukr) a lipidy (tuky). Obnova ATP může probíhat za přítomnosti kyslíku (aerobně) a bez přítomnosti kyslíku (anaerobně). Organismus využívá při činnosti energii, kterou vytváří v jedné ze čtyř zón energetického krytí:

 • ATP-CP (anaerobně alaktátová zóna) - dodávka energie tímto způsobem je velmi rychlá, ale její zásoba vydrží jen 10-15 sekund práce provaděného maximální intenzitou.
 • LA (anaerobně laktátová zóna) - při další intenzivní práci trvající déle než 20 sekund se energie získává stěpením cukru (glykózy) bez přítomnosti kyslíku. V této energetické zóně, která může trvat 20 sekund až 3 minuty, můžeme získat docela velké množství energie. Do organismu se ale současně vyplavuje sůl kyseliny mléčné - laktát, který má za následek zakyselení organizmu - pocit únavy. Pro odstranění nahromaděného laktátu je zapotřebí další energie, která se získává již aerobním způsobem.
 • LA-O2 (aerobně laktátová, smíšená zóna) - pohybová činnost relativné vysoké intenzity trvající 3-10 minut vede k tomu, anaerobní glykolýza (štěpení cukru bez přístupu kyslíku) přechází v glykolýzu aerobní (štěpení cukru za přístupu kyslíku). Tento přechod se nazývá anaerobní práh (ANP) - tzn. že k úhradě energie pro obnovu ATP nestačí jen anaerobní procesy, ale uplatňují se i procesy aerobní. Důležité je také fakt, že tvorba laktátu a jeho následné odbourávání je v dynamické rovnováze. A to je pro tréninkový stav fakt velmi příznivý.
 • O2 (oxidativní zóna) - toto získávání energie se projevuje při výkonech, trvajících déle než 10 minut. Energie se získává jak štěpením glukózy - do 30 minut, tak i štěpením tuků (lipidů) - nad 30 minut a to vše za přitomnosti kyslíku (aerobně). Odpadem této reakce je oxid uhličitý a voda, které organismus bez problémů vylučuje. Množství energie získané tímto způsobem je vcelku velké, ale uvolňování je pomalé. Tzn., že činnost může být prováděna delší dobu, ale výrazně nižší intenzitou.

Rozvíjení motorických schopností:
Kdy rozvíjet (období) motorické schopnosti:

Nejdůležitější jsou tzv. senzitivní období - tj. vývojové časové etapy, které jsou nejvhodnější pro rozvoj pohybových schopností a dovedností.

Struktura hodiny TV/tréninkové jednotky:

Hodina TV (tréninková jednotka) je časový úsek, během něhož dochází k rozvoji kondice. Důležité je dodržení posloupnosti (struktury) hodiny (jednotky).

 • zahřátí organismu
 • protažení
 • nácvik nové schopnosti (speciální dovednosti) - pohyblivost - koordinace - rychlost - síla - vytrvalost
 • protažení, kompenzace

Sportovní testování

Proč testovat:
 • Rozpoznání slabých a silných stránek sportovce
 • Odborný dohled nad zdravým vývojem
 • Posouzení úspěšnosti tréninku, nárůstu, či poklesu funkční výkonnosti
 • Motivace ke zlepšování
 • Srovnávání populace
 • Nalezení talentu
Testy:
Sady testů použitelné ve škole: