DOPLŇUJÍCÍ LÉČEBNÉ METODY II. (REFLEXOLOGIE)

S rostoucím zájmem o zdravý způsob života a přirozenou ochranu zdraví se lidé začali více zajímat o postupy, které doplňovaly a někdy nahrazovali běžný způsob léčení. Tyto metody mají nejrůznější postupy a základy, od aromaterapie přes homeopatii až po různá aktivní cvičení.  Tyto metody se sice podstatně liší, ale jejich snahou je léčit člověka a hlavně posilovat obranyschopnost organismu. Především tedy jde o dosažení harmonie fyzických, mentálních, emocionálních a duchovních sil.

REFLEXOLOGIE

Jde o metodu, která využívá reflexních reakcí k léčení převážně nervových poruch. Reflexní metody různých typů patří do rukou školených lékařských pracovníků. Zde popsaná metoda je spíše okrajový úsek celého oboru reflexologie a má sloužit pouze jako orientace v tomto problému. Přesto využití této léčby může v mnohých případech pomoci a jeho použití je v ČR poměrně rozsáhlé.

Léčitelé stanovili 10 zón, do kterých v podélných pruzích rozdělili celé tělo (pruhy začínají na hlavě a končí na prstech rukou nebo nohou). Nejvhodnější body k této manipulaci se proto nacházejí na chodidlech nebo na dlaních, přitom se od sebe liší pravá a levá strana chodidla (dlaně).

Obrázek chodidla

To nejlepší, co lze od této metody očekávat, je relaxace a uvolnění od přepětí a stresu. Uvolnění zlepší krevní oběh, pomůže odstranit odpadové látky z těla a zlepší dodávku energie do těla. I proto většinu úspěchů (léčba menstruačních obtíží, alergii, vysokém tlaku, artritidě, bolestech zad, zažívacích obtížích, bolestech hlavy a onemocnění kůže) při léčbě lze spíše připsat psychickému vlivu a relaxaci.

Protože jsou dlaně pokládány za méně citlivé (reflexi v nich probíhají velmi hluboko) začíná vyšetření od prohlédnutí chodidel. A jak probíhá léčení? Nejprve je potřeba zvláčnit kůži (mastkem, rýžovou moučkou), pak lehké namasírování chodidel (dochází k uvolnění). Poté začne provádět léčbu spočívající ve stisknutí některých bodů. Stupeň stisku je značně rozkolísaný. Jakmile léčitel zjistí, jaký typ a síla stisku je pro vás nejvhodnější, začne  vaše chodidla hníst a tisknou reflexní body izolovaně na každé noze. Kromě trochu bolesti v přetížených bodech má být vyšetření spíše příjemné a relaxující. Neexistují vedlejší účinky léčení, ovšem někteří lidé se po léčení cítí unaveni nebo emociálně vyčerpaní. Obvykle jde o léčbu trvající šest až sedm týdnů.

Další informace a použité zdroje: