BOLESTI ZAD

Zpět na začátekÚVOD

80 % lidí udává, že trpí nebo trpěla bolestmi zad. Na celém světe se jedná o jeden z nejběžnějších a nejrozšířenějších zdravotních problémů a hned po nachlazení je to druhý nejčastější důvod návštěvy u lékaře. Bolest zad může mít charakter mírného pobolívání nebo nepříjemného pocitu až po trvalou úpornou bolest. Většina lidí si uvědomuje, že zvedání těžkých předmětů, pokud se neprovádí správně, může být jednou z příčin bolesti zad.

Vaše záda nejčastěji ovlivňuje způsob, jak sedíte, stojíte, čtete nebo jíte a to především v okamžicích, kdy na to nemyslíte. Pokud sedíte před počítačem shrbeni nebo stojíte se svěšenými rameny, máte dobrý předpoklad, že vás v dohledné době postihnou bolesti zad. Pokud jste bolestmi zad již trpěli, máte o 80 % vyšší pravděpodobnost, že se tyto bolesti vrátí. Bez ohledu na vaši situaci se můžete aktivně podílet na zabránění rozvoje bolesti zad. Můžete upravit svůj životní styl a každodenní činnosti vykonávat způsobem, který vaše záda nepoškozuje.

Zpět na začátekPŘÍČINY BOLESTI

Vertebrogenní poruchy (bolestí zad),  jsou pokládány za civilizační onemocnění. Příčinou jejich vzniku může být životní styl, špatné koordinace pohybu, ať již jsou vyvolány vadným držením těla, traumatem nebo přetěžováním určitých svalových skupin při pracovních činnostech a sportu. Velká  část  poruch  pohybového aparátu  v dospělosti, má své kořeny v dětství (nesprávný sed ve škole, psychická zátěž, výkonnostní sport v dětském věku, nesprávné pohybové návyky aj.). I když právě tyto příčiny bývají nejčastější uvádím v přehledu kompletní výčet příčin bolesti zad:

I. poškození páteře a přilehlých struktur

1) namožení svalů je nejčastější příčinou (v důsledku vadného držení těla či dlouhodobé těžké práce či v pozdních stádiích těhotenství)
2) zánět úponů šlach
3) lumbago - "houser" či "ústřel" - náhlá bolest po ohnutí nebo rotaci páteře, při které dochází k přetížení nebo natržení vazů mezi obratli s místním zánětem
4) vyhřezlá ploténka
5) opotřebení meziobratlových plotének, vznik kostěných výběžků z obratlů- tzv. osteofytů
6) osteoporóza - odvápnění kostí
7) artritida - zánětlivé onemocnění kloubů, ankylozující spondylitída (Bechtěrova nemoc)
8) zánět, nádor nebo úraz kostí
9) metastázy do kostí (rakovina plic, prsu, prostaty, štítné žlázy, ledvin)

II. onemocnění vzdálených orgánů

1) žlučové kameny
2) ledvinové kameny nebo jiné onemocnění ledvin
3) nádor slinivky břišní nebo její chronický zánět
4) pásový opar
5) onemocnění ženských orgánů v pánevní oblasti
6) zácpa
7) aneurizma aorty
8) zánětlivé onemocnění střev

III. psychické faktory a stres

psychosomatické příčiny: vnitřní a vnější postoj si neodpovídají, neupřímnost, potlačení oblasti stínu, nezvládnutelný žal zkoncentrovaný do postoje, být žalem ohnutý, existenční zátěže uvedou člověka pod tlak (problémy s meziobratlovými ploténkami), bolesti v oblasti krční a hrudní páteře: volání o pomoc a poskytnutí emocionální podpory), bolesti v oblasti bederní páteře: volání o pomoc a poskytnutí hmotné podpory, nadměrné napětí v zádech: je omezována možnost svobodně se projevit.

Zpět na začátekTROCHA ANATOMIE

Páteř podepírá celou váhu horní poloviny těla a hlavy a také ochraňuje míchu. Je tvořena třiatřiceti dutými kostmi, jež se nazývají obratle, a které jsou navzájem odděleny chrupavčitými ploténkami. Toto uspořádání umožňuje ohýbat páteř všemi směry. Chrupavčité ploténky také fungují jako tlumiče nárazů, každá z nich pohlcuje část energie nárazu. Obratle na konci páteře jsou spojeny a tvoří kostrč.

A – krční lordóza, B – hrudní kyfóza, C – bederní lordóza, D – kostrč, E – křížová kost, F – bederní obratle, G – hrudní obratle, H – krční obratle


A – obratel, B – ploténka, C – příčný výběžek, D – dolní plocha meziobratlových kloubů, E – meziobratlové otvory

Velká většina nervů v těle se sbíhá do míchy, což je tlustý provazec nervových vláken, který přenáší impulsy z mozku do svalů a orgánů – například pokyn ruce ke stisku. Mícha také přenáší signály opačným směrem, aby se mozek dozvěděl, že některá část těla byla poraněna. Pokud dojde k poškození zad, míchou procházejí signály bolesti zad.

Rovněž důležitý je stav svalstva v okolí páteř a přilehlích struktru (tzv. svalový korzet). Ke svalovému korzetu páteře patří všechny svaly podél páteře a všechny trupové svaly - samozřejmě taky všechny skupiny svalů břicha. Svalový korzet páteře udržuje správné držení těla.Pokud během pohybu dojde ke sklouznutí obratle nebo ploténky, zatlačí hranou na okolní struktury (vazy, úpony svalů nebo nervové kořeny a jejich obaly), ty na to mohou po opakovaném dráždění reagovat bolestivě. Dostatečně rovnoměrně posílené svaly korzetu páteře zabraňují poruchám držení těla a tím i bolestem zad.

Můžeme říci, že je to jakási daň za chůzi pod dvou, naši vzdálení předkové se pohybovali nejčastěji po všech čtyřech končetinách. Tomu byla uzpůsobena i jejích páteř. Se vzpřímením postavy najednou vznikly nové náročné požadavky na její stabilitu i funkci. Došlo k poměrně rychlé změně jejího tvaru z obloukovité na dvakrát esovitě prohnutou (krční a bederní lordóza a hrudní kyfóza. Daní za tuto rychlou a náročnou změnu jsou tak časté a obtížně léčitelné bolesti zad.

Zpět na začátekPŘÍZNAKY

Je také důležité vědět, kdy je třeba vyhledat lékaře a kdy je to zbytečné, jak poznat varovné signály závažného poškození?

 • Bolest zad se jako příznak vážného onemocnění vyskytuje ojediněle.
 • Mnoho lidí s pocitem bolesti v zádech nutně nepotřebuje konzultovat stav se zdravotním odborníkem.
 • V mnoha případech se bolest zad vytratí zcela spontánně během několika dní.
 • Máte – li prokázaný výhřez meziobratlové ploténky, nemusí váš stav dospět vždy k chirurgickému řešení.
  Znalost a využití správných fyzioterapeutických postupů vám umožní kvalitní a bezpečný pohyb, za současného vymizení obtíží.

Vaše obtíže je vhodné konzultovat u praktického lékaře a fyzioterapeuta v případě:

 • Silné bolesti.
 • Jestliže Vám bolest brání ve vykonávání běžných činností několik dní.
 • Jestliže bolest sama neustoupila během několika dní.

Okamžitě kontaktujet lékaře jestliže máte tyto problémy:

 • Současně s bolestí zad nejste schopni ovládat funkci močení a máte sníženou citlivost v oblasti třísel.
 • Bolest zad je doprovázena snížením síly svalové v jedné nebo obou dolních končetinách a je doprovázena jinými příznaky:
  teplota, nepravidelné akce srdeční, poruchy příjmu potravy – zvracení atd.
Zpět na začátekDIAGNOSTIKA

Samozřejmě existují přesné lékařské diagnostické metody (rentgen, scintigrafie, CT-počítačová tomografie, neurologické vyšetření, myelografie atd.), ty jsou pro naši potřebu příliš odborné, ale mnoho lze rozpoznat z držení lidského těla, zkrácené a ochablé svaly totiž velmi ovlivní pohybové stereotypy a tím se mohou velmi výrazně podílet na bolesti zad.

Zkrácení / ochabnutí

Kosterní svalstvo můžeme podle mikroskopické stavby i podle schopnosti zvládat zátěž rozdělit na dvě hlavní skupiny. Jsou to: svaly se sklonem ke zkracování (ke ztuhnutí a přetížení) a svaly se sklonem k ochabnutí. Vzpomeňte si, jak jste viděli někoho s ochablým držením těla nebo se zkuste sami uvolnit ve stoje až do krajnosti. V tabulce je jejich výčet, barevně jsou zvýrazněny svalové skupiny, u nichž jsou tyto sklony nejzřetelnější.

   svaly se sklonem ke zkrácení: svaly se sklonem k ochabnutí:
zadní strana těla
sval lýtkový
svaly zadní strany stehna
bederní část vzpřimovačů trupu
čtyřhranný sval bederní

horní část kápového svalu (trapezius)
zvedač lopatky
sval deltový
sval nad a pod hřebenem lopatky
mezilopatkové svaly
dolní část kápového svalu (trapezius)
přední pilový sval
hýžďové svaly
přední strana těla
šikmé krční svaly
prsní svaly
sval podlopatkový
šikmé břišní svaly
sval bedro-kyčlo-stehenní
(ohýbá DK v kyčli)

napínač povázky stehenní
svaly vnitřní strany stehna přední hlava kvadricepsu
(čtyřhlavého svalu stehenního)
žvýkací svaly
hluboké ohýbače šíje
přímé břišní svaly
čtyřhlavý sval stehenní (kromě přední hlavy)
přední sval holenní
zevní svaly lýtka
(dlouhý a krátký)
natahovače prstů
na končetinách
ohýbače natahovače
svaly klenby nohy

Rovněž je vhodné vyzkoušet testy funkce páteře, pak zjistíte jak je na tom zrovna vaše páteř.

Zpět na začátek MOŽNOSTI LÉČBY

K dispozici je široká škála léků na zmírnění bolesti, které se používají pro léčbu bolesti zad. Pokud však vaše bolesti přetrvávají a nevymizí ani po dvou dnech užívání volně prodejných léků, měli byste vyhledat lékařskou pomoc. Kromě tradičních způsobů léčby bolesti zad existují doplňkové způsoby léčby.

Mnohem důležitější pro boj proti bolesti zad je prevence!!!

Jaké jsou tedy možnsoti prevence:

 • Dodržování životosprávy pro nemocné s bolestí zad (více zde)
 • Dodržování pokynů pro spránvné držení těla a pohybových stereotypů (více zde)
 • Dodržování správných pohybových návyků (více zde)
 • Provádění uvolňovacích a posilovacích cviků (více zde) nebo cvičení na míči (více zde)
 • Cviky pro pružnější a zdravější páteř (kompletní sestavy)

ZDROJE: