wz

 

V čem je Česko nejlepší - pamětihodnosti             V čem je Česko nejlepší - věda          V čem je Česko nejlepší - průmysl          V čem je Česko nejlepší - příroda          V čem je Česko nejlepší - kultura          V čem je Česko nejlepší - sport

 

Dvacet českých NEJ v kategorii "přírodní zajímavosti".

Starokladrubský kůň

Kladrubský kůň, jedinečné české  plemeno koní, které si zachovalo svůj typický barokní zevnějšek a jehož původ sahá do středověku.

Turistické značení

Turistické značení, území České republiky má jednu z nejdokonalejších a nejhustších sítí turistického značení pro pěší turistiku na světě.

Zvonek český

Zvonek český, celosvětová populace zvonku českého je soustředěna pouze na malé území Krkonoš.

Adršpach

Teplicko-adršpašské skály, rozlohou, koncentrací i výškou skal má tato národní přírodní rezervace evropské prvenství.

Psi mají vážného konkurenta

Chodský pes, české národní plemeno, jehož historie sahá až do 13. století.

Třeboňské rybníky

Třeboňské rybníky, technicky unikátní dílo, vznikly pravděpodobně již za vlády Karla IV., většina byla vybudována až v 16. století Jakubem Krčínem z Jelčan. Výlovy jihočeských rybníků společně s tradičními zvyky se na podzim stávají přitažlivou podívanou.

Pyrol - český granát

Pyrop, český granát, historická naleziště českého granátu byla od pravěku až do konce 19. století pouze v Čechách, ponejvíce v masivu Českého středohoří, méně kvalitní granáty pocházejí z okolí Kolína nad Labem a z Podkrkonoší.

Bílé Karpaty

Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty, bělokarpatské orchidejové louky patří k druhově nejbohatším typům lučních porostů ve střední Evropě.

Český ráj

Český ráj, skalní města, geopark Český ráj byl v říjnu 2005 zařazen do prestižního seznamu evropské sítě geoparků, a to jako 25. geopark UNESCO.

Subalpinská tundra - Krkonoše

Subalpinská tundra, Krkonoše, od roku 1992 je biosférickou rezervací UNESCO.

propast Macocha

Moravský kras a propast Macocha, unikátní spojení jeskyně s nádhernou krápníkovou výzdobou.

Pravčická brána

Pravčická brána, největší pískovcový most v Evropě. Nachází se v Českém Švýcarsku, jedinečné přírodní lokalitě, která je od roku 2000 prohlášena národním parkem.

Boubínský prales

Prales Boubín, nejpopulárnější šumavská pralesní rezervace se zachovalou přírodou a naučnými stezkami.

Vltavín

Vltavín, nádherná přírodní skla vzniklá dopadem meteoritu, název dostala podle místa nálezu v okolí řeky Vltavy.

Bílí jeleni

Bílí jeleni, ve volné přírodě se již nevyskytující jeleni byli v 18. století přivezeni z Persie a Indie a chováni na několika šlechtických panstvích, v Česku je najdeme jen na čtyřech místech.

čedičové varhany u Kamenického Šenova

Kamenné varhany, národní přírodní památka Panská skála u Kamenického Šenova. Předmětem ochrany jsou od roku 1895. Pěti a šestiboké sloupy čediče jsou místy až 12 metrů vysoké.

Národní park Šumava

Národní park Šumava, ochraňuje unikátní rozsáhlá rašeliniště, smrkové i bukové pralesy, horské louky a ledovcová jezera. Největší souvislý komplex lesů ve střední Evropě, nazývaný její zelenou střechou. Každý rok jej navštíví 2 miliony turistů.

Koněpruské jeskyně

Koněpruské jeskyně, nejdelší jeskynní systém v Čechách.

hora Radhošť

Radhošť, sice ne nejvyšší, ale nejoblíbenější a nejvíce navštěvovaná hora v chráněné krajinné oblasti Beskydy.

České středohoří

chráněná krajinná oblast České středohoří, typické kuželovité tvary kopců, jedna z nejbohatších oblastí na množství rostlin a živočichů. Krajina ovocných sadů, protkaná množstvím drobných sídel s lidovou zástavbou a vznosnými historickými památkami.