wz

 

V čem je Česko nejlepší - pamětihodnosti             V čem je Česko nejlepší - věda          V čem je Česko nejlepší - průmysl          V čem je Česko nejlepší - příroda          V čem je Česko nejlepší - kultura          V čem je Česko nejlepší - sport

 

Dvacet českých NEJ v kategorii „pamětihodnosti“

Relikviář sv. Maura

Relikviář sv. Maura, národní památka evropského významu. Druhá nejcennější zlatnická práce na našem území. Pochází ze 13. století a je běžně přístupná na zámku v Bečově nad Teplou.

Korunovační klenoty - koruna

České korunovační klenoty, po Pražském hradě národní kulturní památka číslo dvě. V něm jsou také uloženy a jen v něm mohu být vystavovány. A to pouze při výjimečných příležitostech, jak rozhodl již Karel IV., pro jehož korunovaci byly zhotoveny.

vila Tugendhat

Vila Tugendhat, patří k vrcholným dílům světového funkcionalismu.

Linie vojenského opevnění předválečného Československa

Systém vojenského opevnění, československé opevnění budované v letech 1935 až 1938 patřilo v meziválečném období mezi nejdokonalejší pevnostní systémy v Evropě.

Pražský hrad

Hradčany, Pražský hrad, podle Guinessovy knihy rekordů je Pražský hrad největším hradem na světě. V chrámu sv. Víta největší umělecky ztvárněné okno na světě.

Staronová synagoga

Staronová synagoga v Praze, nejstarší fungující synagoga severně od Alp v Evropě.

Řetězový most u Stádlece

Stádlecký řetězový most, poslední empírový řetězový most tohoto druhu v Evropě. Původně se nacházel u Příběnic, poté byl rozebrán, přenesen a znovu postaven u obce Stádlec

Karlův most

Karlův most, neodmyslitelná ikona Prahy.

Ještěd - televizní vysílač a hotel

Ještěd, televizní vysílač a hotel, věž jedinečně reaguje na krajinný kontext, na kuželovitý vrchol hory Ještěd, jemuž dává elegantní aerodynamickou špičku.

Český Krumlov

Český Krumlov, největší památková rezervace UNESCO.

Důl Hlubina v Ostravě

Průmyslový komplex Ostrava, historické průmyslové a světově unikátní montánní památky tvoří svéráznou dominantu města.

Staroměstský orloj

Staroměstský orloj v Praze, jeden z nejznámějších orlojů na světě, zkonstruovaný roku 1410.

Bazilika sv. Prokopa v Třebíči

Židovská čtvrť a Bazilika sv. Prokopa v Třebíči, od roku 2003 na seznamu UNESCO jako citlivá připomínka soužití židů a křesťanů. Židovská čtvrť je navíc jedinou židovskou památkou samostatně zapsanou na seznamu UNESCO, ležící mimo území Izraele.

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře

chrám sv. Barbory v Kutné Hoře, gotický chrám od stavitele Jana Parléře, zapsaný na seznamu UNESCO

Národní divadlo

Národní divadlo v Praze, nejznámější divadlo v České republice. Novorenesanční budova od J. Zítka je významná jak z hlediska obecně národně-kulturního, historického, tak i z hlediska architektonického.

Skanzen v Rožnově pod Radhoštěm

Skanzen Rožnov pod Radhoštěm, muzeum valašské lidové architektury, nejstarší tohoto typu v českých zemích.

Krýzovy jesličky

Krýzovy jesličky, největší lidový mechanický betlém na světě, umístěný v jindřichohradeckém muzeu. Tvoří ho celkem 1.398 figurek a předmětů, z toho je 133 postaviček lidí a zvířat pohyblivých.

Lidové baroko

Lidové baroko, svébytný architektonický styl český vesnic, nejčastěji v jižních Čechách.

Valtice

Lednicko-valtický areál, známý hlavně svými zámky a parky. Nachází se zde i přírodní park, který patří k největším příkladům komponované krajiny nejen v rámci Evropy, ale na celém světě. Areál je od roku 1996 zařazen na seznam UNESCO.

Karlštejn

Hrad Karlštejn, jeden z nejvýznamnějších českých hradů, založený Karlem IV. jako reprezentační sídlo. Později zde byly uloženy královské poklady a korunovační klenoty. Národní kulturní památka.