JESKYNĚ A JESKYNNÍ SYSTÉMY

Jak vznikají jeskyně?

Pomalu prosakující voda je sochařským mistrem odpovědným za největší jeskyně na světě. Mnohé jeskyně jsou složité systémy chodeb, které se podzemím táhnou třeba desítky kilometrů a vedou až do hloubek několika set metrů. Tyto skryté podzemní prostory vděčí za svou existenci tomu, že voda je za určitých podmínek schopna rozpouštět pevné látky. Dešťová voda prosakující půdou se nasytí oxidem uhličitým do té míry, že vzniká slabá kyselina uhličitá. Kyselá voda proniká do přirozený trhlin a puklin, které protkávají každý vápencový masiv, rozleptává skálu, rozpouští minerály a v ní obsažené a odvádí je v podobě roztoku. Drobné pukliny můžou časem dosáhnout šířky železničního tunelu i větší. Narušená hornina se také může rozpadnout. Částečně zřícení stropů někdy vede ke vzniku velkých klenutých podzemních dómů. Když hladina vody ve vápencovém masivu poklesne, zůstanou rozsáhlé prostory a chodby se zaplní vzduchem. Průsak vody nasycené minerály se však nezastavuje. Potůčky se zařezávají hlouběji do jeskynního dna voda kapající ze stropu začíná vytvářet velkolepou galerii krápníků a jiných jeskyních útvarů.

Kde se nacházejí největší jeskyně?

Prozatím největší jeskyní je systém Mamutí jeskyně v USA, délka chodeb zde dosahuje 560 kilometrů. Rekordní hloubky dosahuje francouzská jeskyně Pierre-St. Martin. Výškový rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším bodem činí přes 1330 metrů. Největší podzemní dóm najdete ve španělské jeskyni Carlista (rozloha jedné z lodí je přes osm hektarů a její strop je ve výši 120 metrů). Ale i tyto rekordy se mohou brzy změnit, pokud speleologové najdou na Zemi jeskyni větší, delší a rozlehlejší.

Co jsou to jeskyní útvary?

Mnohé jeskyně zdobí zdánlivě nekonečné množství krápníkových tvarů. Všechny se skládají z rozpuštěných a znovu usazených materiálů. Ze stropu visí stalaktity, od země vyrůstají stalagmity. Vrstvičky vody stékající po stěnách za sebou zanechává zvlněné kaskády vápenného sintru. Ze stropu visí průhledné drapérie. Stěny zdobí hvězdice, rozety, krystalické květy, všemi směry se rozbíhají excentrické krápníky zvané heliktity. V místech, kde se setkává potůček, může vzniknout celá řady srpovitě vyklenutých přehrad. No prostě pohádkový svět.

POUŽITÁ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE

PŘÍLOHY