wz

URBANIZACE (Křížovka s tajenkou - na konci nápovědy je závorka s dvěma čísly. První znamená na kolik slovo je a druhé číslo písmeno patřící do tajenky)

Jindřich Polák

This interactive crossword puzzle requires JavaScript and any recent web browser, including Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, or Apple Safari. If you have disabled web page scripting, please re-enable it and refresh the page. If this web page is saved on your computer, you may need to click the yellow Information Bar at the top or bottom of the page to allow the puzzle to load.